Campus Futura Ordningsregler 2018

 

 

Alla visar varandra respekt.

Alla håller tider, visar varandra hänsyn och skapar studiero.

Alla är rädda om skolans, sin egen och andras utrustning.

Skolan är en vålds- och drogfri miljö.