Campus Ordningsregler

  • Alla visar varandra respekt
  • Alla håller tider, visar varandra hänsyn och skapar studiero
  • Alla är rädda om skolans, sin egen och andras utrustning
  • Skolan är en vålds- och drogfri miljö