En smart investering

Var med och skapa framtidens arbetskraft tillsammans med Campus Futura! Tillsammans kan vi se till att våra elever får de kunskaper som krävs.

Lärlingsutbildning finns inom många branscher och riktar sig till våra komvuxelever. 70 procent av utbildningen sker på en eller flera arbetsplatser. Utbildningen ska vara allsidig och successivt lära eleven ett yrke i enlighet med Skolverkets utbildningsplan.

På våra Yrkesutbildningar erhåller komvuxeleverna sitt arbetsplatsförlagda lärande (APL) under APL-perioder.

Du kan bidra genom att bli handledare inom ditt yrke. Du får först gå en utbildning och har därefter stöd av elevens utbildningsplan tillsammans med regelbunden kontakt med elevens mentor.

Din belöning blir att du lär känna eleven, kanske för att anställa senare. Du får nya insikter och kunskaper. I samband med ett utbildningskontrakt för en lärling erhålls en ekonomisk ersättning. Se gärna Skolverkets film om vad lärlingsutbildningen innebär: https://www.youtube/skolverket