Gymnasiet

RAKA VÄGEN TILL JOBBET

Du kan välja mellan nio olika program i Futuras gymnasiala lärlingsutbildning. Genom att gå en lärlingsutbildning får du kunskap och arbetslivserfarenhet – men också nya insikter och viktiga kontakter för framtiden. Raka vägen till jobbet, med andra ord. Två dagar i veckan studerar du i skolan, tre dagar i veckan får du utbildning på en arbetsplats. Genom att välja ”rätt” kurser får du behörighet till högskolan. Din koordinator på Campus Futura  och din handledare på företaget ser till att din utbildning blir den bästa möjliga.

Du får studiebidrag och kan även ansöka om ersättning för mat och resor.

VÄRLDENS BÄSTA JOBB?
DU VÄLJER!

Vad är världens bästa jobb för dig? Eller vet du inte alls vad du vill bli? Att välja ”rätt” gymnasie-utbildning kan vara svårt. Vem vet, du kanske får ett jobb som du inte ens känner till idag.
Om du väljer Futuras gymnasiala lärlingsutbildning håller du många vägar öppna. Våra utbildningar är alternativ till vanliga yrkesprogram och minst halva tiden är du på en eller flera arbetsplatser. Du får en allsidig utbildning och ett nätverk. Du kan också själv skaffa en arbetsplats för din lärlingsutbildning. Skolan och branschen ska alltid godkänna företaget och arbetsplatsen.

VAD ÄR EN LÄRLINGSUTBILDNING?

Du läser samma kurser som en elev på motsvarande yrkesprogram som är förlagt till skolan. Du har även samma utbud för det individuella valet. Skillnaden är att du gör alla praktiska moment på ett företag eller en arbetsplats. Lärlingsutbildningen har samma mål som yrkesutbildningen i skolan. Du får behörighet till studier på yrkeshögskola och du kan även få behörighet till högskolestudier.

HUR FUNGERAR DET?

På en lärlingsutbildning studerar du i skolan två dagar i veckan och praktiserar på en arbetsplats tre dagar i veckan. I skolan läser du gymnasiegemensamma ämnen och yrkesteori och på arbetsplatsen jobbar du med ditt yrkesområde under ledning av en handledare. Du går i en lärlingsklass och påbörjar din inriktning redan första året.

VEM GÖR VAD?

Yrkesläraren på  Futura lär ut grunder och teori, följer upp din praktik och sätter betyg på yrkeskurserna. Handledaren på din arbetsplats ger dig arbetsuppgifter, visar hur man gör och följer
upp ditt arbete. Din mentor och skolans SYV (studie- och yrkesvägledare) hjälper dig att hitta rätt lärlingsplats och ser till att din utbildning hänger ihop.

HUR LÄSER MAN?

Utbildningen i skolan styrs formellt av Skolverkets nationella kursplaner och krav på innehåll och omfattning. På www.skolverket.se får du veta mer om vad du ska lära dig och kunna. På samtliga yrkesprogram har de gymnasiegemensamma ämnena samma omfattning. Du läser yrkesämnen, så kallade karaktärsämnen, och på lärlingsprogrammet läser du minst hälften av karaktärsämnena på en arbetsplats.

VILKA ÄMNEN LÄSER MAN?

• gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng: engelska, historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhälls kunskap, svenska eller svenska som andraspråk.
• individuellt val 200 poäng.
• gymnasiearbete 100 poäng.
• resterande poäng är yrkesämnen.

För att få en yrkesexamen krävs att du har minst 2 500 poäng, varav godkänt i minst 2 250. Godkänt i svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1. Godkänt i minst 400 poäng programgemensamma ämnen samt ett godkänt gymnasiearbete

Fler datum