Gymnasiet

 

 

Gymnasiet består av Nationella gymnasieprogram och introduktionsprogram.

I Tanums kommun kan man läsa på vissa Introduktionsprogram, vilket du kan läsa mer om här. Övriga introduktionsprogram kan ansökas hos någon av kommunens studie- och yrkesvägledare.

De nationella gymnasieprogrammen har man fritt sök till inom Fyrbodal. Information, kontaktuppgifter samt hur du ansöker till dessa utbildningar hittar du via denna länk Sök till gymnasiet eller kontakta någon av kommunens studie- och yrkesvägledare. Nationella gymnasieutbildning i skolan styrs formellt av Skolverkets nationella kursplaner och krav på innehåll och omfattning. På www.skolverket.se får du veta mer om vad du ska lära dig och kunna.