Gymnasiet

 

Välkommen till Campus Futura, den lilla skolan med det stora hjärtat.

Här kan du läsa in dina betyg från grundskolan samtidigt som du läser yrkeskurser på gymnasienivå.
Vi erbjuder dessutom våra elever APL (arbetsplatsförlagd lärande) på skoltid.
Du kan välja mellan följande Introduktionsprogram med yrkesinriktning:

Bygg:
Vill du arbeta i en expanderande bransch med många utvecklingsmöjligheter i framtiden? Gillar du att arbeta praktiskt och vill du veta mer om hur du kan skapa beständiga värden? Då kan du läsa byggkurser hos oss samtidigt som du läser dina grundskolekurser. Du kan dessutom följa en snickare vissa dagar i veckan för att få ännu mer kunskap i ämnet. På så sätt är du bättre rustad den dag du är färdig med dina grundskolekurser och vill söka till annat gymnasium.

Barnskötare/ elevassistent:
Är du intresserad av att lära dig mer om barn och pedagogik? Är du intresserad av att läsa barn och fritid på gymnasiet? Hos oss kan du läsa yrkeskurser såsom pedagogiskt ledarskap eller hälsopedagogik samtidigt som du läser dina grundskolekurser. Du kan dessutom ha APL på en förskola vissa dagar i veckan för att få ännu mer kunskap i ämnet. På så sätt är du bättre rustad den dag du är färdig med dina grundskolekurser och vill söka till annat gymnasium.

Vård & omsorg
Tycker du det verkar spännande att arbeta inom vården och vill du lära dig mer om till exempel olika sjukdomar? Hos oss kan du läsa yrkeskurser i vård & omsorg samtidigt som du läser dina grundskolekurser. Du kan dessutom ha APL på en verksamhet inom vården vissa dagar i veckan för att få ännu mer kunskap i ämnet. På så sätt är du bättre rustad den dag du är färdig med dina grundskolekurser och vill söka till annat gymnasium.

Är du osäker på vad som gäller, kontakta din studievägledare.

De nationella gymnasieprogrammen har man fritt sök till inom Fyrbodal, även IMYRK och IMV är sökbara program på många skolor. Information, kontaktuppgifter samt hur du söker till dessa utbildningar hittar du via länken Sök till gymnasiet eller kontakta någon av kommunens studie- och yrkesvägledare. Mer information om gymnasieskolan hittar du på www.skolverket.se  samt www.gymnasieinfo.se.

Vi har ytterligare alternativ på Introduktionsprogrammet, IMS (språkintroduktion) samt IMIND (individuellt alternativ), läs mer under rubriken ”GYMNASIET”.