Gymnasiet

 

Introduktionsprogrammet

Campus Futura erbjuder introduktionsprogrammet med språk- och yrkesintroduktion samt individuellt alternativ. Vad gäller övriga introduktionsprogram kan du se i söksystemet INDRA (se länk nedan) vilka som är sökbara och var. Är du osäker på vad som gäller, kontakta din studievägledare.

De nationella gymnasieprogrammen har man fritt sök till inom Fyrbodal. Information, kontaktuppgifter samt hur du söker till dessa utbildningar hittar du via länken Sök till gymnasiet eller kontakta någon av kommunens studie- och yrkesvägledare. Mer information om gymnasieskolan hittar du på www.skolverket.se  samt www.gymnasieinfo.se.