Introduktionsprogram

INTRODUKTIONSPROGRAM

Introduktionsprogrammen är till för elever som inte är behöriga till så  kallade nationella program på gymnasiet.

Språkintroduktion (IMSPR) ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, i form av en prioriterad timplan. Språkintroduktion har olika nivåer inom utbildningen.  Eleverna går efter cirka ett år vidare till annat introduktionsprogram. Detta gör det möjligt att lättare gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Yrkesintroduktion (IMYRK) ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller leder till studier på yrkesprogram. Utbildningen är delad mellan teori och praktik. På Campus Futura erbjuder vi IMYRK med följande inriktningar:

Bygg och anläggning

Vård och omsorg

Barn och fritid

 

Individuellt alternativ (IMIND) ska ge eleven möjlighet att gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden.

Läsårstider 20/21

Ht: 200817-201218

Vt: 210108-210528