Introduktionsprogram

INTRODUKTIONSPRORAM

Introduktionsprogrammen är till för elever som inte är behöriga till något  program på gymnasiet.

Språkintroduktion (IMSPR) ska ge ungdomar som nyligen anlänt till Sverige en utbildning med tyngdpunkt i det svenska språket, i form av en prioriterad timplan. Språkintroduktion har olika nivåer inom utbildningen.  Eleverna går efter cirka ett år vidare till annat introduktionsprogram. Detta gör det möjligt att lättare gå vidare i gymnasieskolan eller till annan utbildning.

Yrkesintroduktion (IMYRK) ska ge eleven en yrkesinriktad utbildning som underlättar för dem att etablera sig på arbetsmarknaden eller leder till studier på yrkesprogram. Utbildningen är delad mellan teori och praktik.

Individuellt alternativ (IMIND) ska ge eleven möjlighet att gå vidare till yrkesintroduktion, annan fortsatt utbildning eller arbetsmarknaden. Också kan elever gå in på detta alternativ när hen inte är klar med preparandutbildningen på ett år. Positivt är att det finns ett alternativ med stor frihet vad gäller utformningen.

 

Preparandutbildning (IMPRE) ska ge elever behörighet till ett visst nationellt program inom ett år. Eleven skall kunna gå över till ett nationellt program under läsåret om skolan har skapat förutsättning för det. Stängt för intag.

Programinriktat individuellt val (IMPRO) ska ge eleven en utbildning som är inriktad mot ett nationellt yrkesprogram och så snart som möjligt ge dem plats på det programmet. För elever som läser integrerat och saknar få ämnen fungerar övergången mycket bra. Stängt för intag.