Komvux

En ny framtid?

På Campus Futura kan du som är vuxen läsa en hel gymnasieutbildning – eller en enstaka kurs.
Vi har lärlingsutbildningar där huvuddelen av utbildningen är förlagd till en arbetsplats inom, Bygg, El, Fordon, Restaurang, Handel och administration samt Hotell och turism. Vi erbjuder också yrkesutbildningar, där det arbetsintegrerade lärandet är förlagt i perioder under utbildningen. Sådana yrkesutbildningar är Vård- och omsorgsprogrammet samt Barn- och fritidsprogrammet.
Är det dags för en ny framtid? Ett annat yrke?

För dig som vill fördjupa dina kunskaper har Campus Futura  också brett utbud av kurser och mycket kunniga lärare. Vill du bli bättre i matematik eller engelska? Eller förbättra dina kunskaper inom omvårdnad, pedagogik, bygg eller något annat?

All vuxenutbildning är kostnadsfri, men läromedlen får du köpa själv. Du är välkommen till vuxenutbildningen från hösten samma år som du fyller 20 år eller om du har slutbetyg från gymnasiet. Du kan söka studiemedel direkt hos CSN: www.csn.se

Rätt till komvux

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

 

Schemalänkar:

Såhär kommer du åt ditt schema.