Komvux

En ny framtid?

På Campus Futura kan du som är vuxen läsa en hel gymnasieutbildning – eller en enstaka kurs.
Vi erbjuder 3 olika yrkesutbildningar för närvarande, där det arbetsintegrerade lärandet är förlagt i perioder under utbildningen. De är Vård- och omsorgsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet samt Byggprogrammet.
Är det dags för en ny framtid? Ett annat yrke?

För dig som vill fördjupa dina kunskaper har Campus Futura  också brett utbud av kurser och mycket kunniga lärare. Vill du bli bättre i matematik, engelska eller annat?

All vuxenutbildning är kostnadsfri, men läromedlen får du köpa själv. Du är välkommen till vuxenutbildningen från hösten samma år som du fyller 20 år eller om du har slutbetyg från gymnasiet. Du kan söka studiemedel direkt hos CSN: www.csn.se

Rätt till komvux

Från och med 1 januari 2017 är det en rättighet att gå utbildningar inom kommunal vuxenutbildning (komvux) för att bli behörig till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten omfattar utbildningar inom komvux på gymnasial nivå för att uppnå:

  • grundläggande behörighet till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • en eller flera särskilda behörigheter till högskoleutbildning på grundnivå som vänder sig till nybörjare
  • grundläggande behörighet till yrkeshögskola
  • en eller flera särskilda kunskaper för utbildning på yrkeshögskola.

Det är möjligt att läsa in en eller flera behörigheter och/eller särskilda kunskaper, dock endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan det är möjligt att läsa in särskild behörighet alternativt särskilda kunskaper.

Det är hemkommunen som ansvarar för att erbjuda utbildning eller betala för den i annan kommun eller landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar för grundläggande behörighet bestämmer hemkommunen vilken utbildning som ska erbjudas.

 

Schemalänkar:

Såhär kommer du åt ditt schema.

 

Försäkring

Under skoltid/verksamhetstid omfattas du som läser på Komvux av den kommunala olycksfallsförsäkringen. Observera att försäkringen gäller endast olycksfall som sker under verksamhetstid. Med verksamhetstid förstås den tid du deltar i lektioner och är på APL (arbetsplatsförlagt lärande) samt under direkt färd till och från skolan. Försäkringen täcker inte skador till följd av sjukdom.

 

Inläsningstjänst (=ILT)  

  • Alla elever i Tanums skolor har fri tillgång till inlästa läroböcker hos ILT.
  • Du kan själva ladda ner ljudböckerna via iPad, iPhone, Android eller dator.
  • Studiestöd på modersmål ingår. (Se nedan)

Syftet med ILT är att alla elever på ett enkelt sätt ska få tillgång till innehållet i läroböckerna. Du kan välja mellan att endast lyssna, läsa eller att både lyssna och läsa samtidigt.

Har du frågor om Inläsningstjänst kontakta Susanne Randelhoff, Mail: susanne.randelhoff@tanum.se, eller läs mer på ILT hemsidan: inlasningstjanst.se