Ansökan Komvux

Ansöker gör du genom att fylla i formuläret nedan

OBS!  I samband med att du skickar in din ansökan, maila även dina tidigare betyg till syv.futura@tanum.se Ansökan behandlas först efter att vi mottagit dina betyg.

 

För dig som söker utbildning i en annan kommun men är folkbokförd i Tanums kommun

För att få studera i annan kommun behövs ett sk ”Yttrande” från din hemkommun, fyll i ansökningsformuläret här nedan för ett yttrandebeslut från din hemkommun. Det är viktigt att du i ansökan fyller i vad du ansökt, vilken kommun det gäller samt hur många poäng utbildningen innehåller. Handläggningstiden för interkommunala förfrågningar är två veckor från ankomstdatum.

OBS!  I samband med att du skickar in din ansökan, maila även dina tidigare betyg till syv.futura@tanum.se Ansökan behandlas först efter att vi mottagit dina betyg.

 

För dig som är folkbokförd i annan kommun och söker kommunal vuxenutbildning hos Tanums kommun

En ansökan om att delta i utbildning på gymnasial nivå skall skickas in till din hemkommun. Om ansökan avser en utbildning som anordnas av en Campus Futura ska hemkommunen skyndsamt sända ansökan vidare till oss. Till ansökan ska fogas ett yttrande av vilket det framgår om hemkommunen åtar sig att svara för kostnaderna för den sökandes utbildning. Ett yttrande behövs inte om det är onödigt med hänsyn till en tidigare överenskommelse. (Förordning (2011:1108) om vuxenutbildning §21)

Ett åtagande att svara för kostnaderna ska alltid lämnas om den sökande har rätt till utbildning enligt 19:e §. Ett åtagande att svara för kostnaderna ska också alltid lämnas om den sökande med hänsyn till sina personliga förhållanden har särskilda skäl att få delta i utbildning hos den andra huvudmannen. Ett åtagande gäller även om den sökande därefter byter hemkommun. Lag (2017:1104).

För att räkna ut vilken omfattningen på dina studier, använder du dig av följande mall:

  • 20p/vecka = Heltidsstudier, 100%, vilket innebär ungefär 40 timmar per vecka.
  • 10p/vecka = Halvtidsstudier, 50%, vilket innebär ungefär 20 timmar per vecka.

 

Ansökningsperiod för höstens yrkesvux utbildningar är 200323-200601.

Ansök här: E-blankett för ansökan till komvux