Komvuxutbildningar

Information om YRKESUTBILDNINGAR

En yrkesutbildning är en utbildning som leder till ett yrke inom ett specifikt område. I Yrkesutbildningarna på Campus Futura ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) med minst 15% av yrkerskursernas poäng, där eleven har en handledare utsedd på arbetsplatsen.

Tänk på att du kan få APL plats på annan plats än i din omedelbara närhet, kanske t o m i annan kommun, t ex Strömstad, detta är något som speglar arbetslivet i Norra Bohuslän. Du är själv ansvarig för att kunna ta dig till din APL plats.

Information om LÄRLINGSUTBILDNINGAR

Inom vuxenutbildningen är det möjligt att som alternativ yrkesutbildning gå en utbildning på en arbetsplats. Minst 70% av utbildningen är förlagd på arbetsplats med en utbildad handledare. Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Läsårstider Vux

HT 200824-210108
VT 210111-210528

SFI har sommaruppehåll v 28-31, startar igen 3/8

Information om ANSÖKAN

Ansökan inför hösten -20 utbildningsstarter skall göras i din hemkommun  under perioden 27/3-1/6  . Om ansökan gäller utbildning i en annan kommun måste du själv kontrollera när deras sista ansökningsdag är. Vid ansökan till annan kommun skickar vi ett yttrande till den skola där din ansökan gäller. Antagningsbesked och schema för höstens utbildningar och kurser beräknas komma ut i månadsskiftet juni/juli.

Ansök här! E-blankett för ansökan till komvux

Följande utbildningar erbjuder Tanums kommun:

OBS! Utbildningarna startar endast vid erforderligt antal elever.

Yrkesutbildningar

Kursutbud läsåret 20/21

• Vård- och omsorgsutbildningen med tre yrkesutgångar inom VOC
3 perioder (1,5år) (Betyg SVA grund eller motsvarande)

• Vård- och omsorgsutbildningen med förstärkt svenska, tre yrkesutgångar inom VOC
5 perioder (2,5år) (Betyg SFI D eller motsvarande)

• Barnskötarutbildning med två yrkesutgångar
3 perioder (1,5 år) (Betyg SVA grund eller motsvarande)

• Storköksutbildning med förstärkt svenska, påbyggnad kock
4 perioder (2 år)
(Betyg i SFI D eller motsvarande)

• Kock lärling med APL
2 perioder (1 år)
(Betyg i SVA Grund eller motsvarande)

• Snickare lärling med APL (Betyg i SVA grund eller motsvarande)
2 perioder (1 år)

• Snickare med förstärkt svenska (3p=betyg SFI D) (5p=betyg SFI C) eller motsvarande
3 resp. 5 perioder (1,5–2,5 år)

• Glastekniker lärling med APL (Betyg SVA grund eller motsvarande)
2 perioder (1år)

Enstaka kurser platsförlagda:

• Matematik 1a,b
• Matematik 2a,b
• Sva 1,2
• Engelska 5,6
• Grundläggande matematik
• Grundläggande engelska
• Grundläggande svenska/svenska som andraspråk
• Samhällskunskap 1a1, 1b
• Psykiatri 1
• Psykologi 1
• Spanska steg 1,2,3,4

Undervisningen i spanska sker på kvällstid:

Mån 17:30 – 19:00 Steg 4
Tis 16:00 – 19:00 Steg 2 och 3
Ons 17:30 – 20:30 Steg 1

För mer info kontakta Lars Östberg (lars.ostberg@tanum.se).

Enstaka kurser kan du läsa för att få ut ett komplett slut- eller gymnasiebetyg, komplettera befintliga betyg och därigenom få behörighet till yrkesvux, yrkeshögskola, grundläggande och särskild behörighet till högskola/universitet eller skaffa dig meritpoäng inför högskoleansökan.
För mer information om enstaka kurser på distans gå in på https://www.hermods.se/
Ansökan till enstaka kurser kan göras året om, finns inga specifika startdatum. Använd samma E-blankett som för övriga utbildningar.

 

Vård och Omsorgscollege:

Vård och omsorgsutbildningen på Campus Futura kommer från och med perioden ht18 ingå i Vårdcollege.

Läs här om vilka fördelar detta ger dig som elev!

YRKESUTBILDNINGAR PÅ DISTANS via Hermods

Mer information om dessa hittar du på hermods.se eller maila syv.futura@tanum.se

 

Svenska som andraspråk grund – för dig som läst klart SFI D:

Svenska som andraspråk grund behöver du för att kunna söka in på vissa yrkesutbildningar på komvux eller för att kunna läsa svenska på gymnasienivå. Du kan också läsa dessa kurser för att bättre kunna integrera i det svenska samhället, kort sagt, Sva grund är bra och viktiga kunskaper för din framtid i Sverige och Tanum.

Man läser 4 delkurser om totalt 700p, del 1-4. Du kan framförallt läsa dessa på Campus Futura, något vi rekommenderar, då klassrumsmiljön och dess utbyte gynnar din utveckling väl. Om du inte har möjlighet att delta i undervisningen på skolan så kan du också söka kurserna på distans.

Du söker Sva grund via länken ovan precis som för övriga utbildningar och kurser.

Kursstart för Sva grund för läsåret 20/21 är: 

2/11

11/1 -21

22/3 -21

Ansökningsdatum för läsåret 20/21 är:

23/10 inför start 201102

27/12 inför start 210111-12

12/3 inför start 210322-23

Schematider för ht -20 är:

Sva Grund del 1-2 Tisdag & Fredag Kl 09:00-14:00
Sva Grund del 3-4 Måndag & Torsdag Kl 09:00-14:00

Vi förbehåller oss rätten att ändra i schema beroende på utvecklingen av Covid-19 restriktioner.