Komvuxutbildningar

image002

 

SAMVERKANSAVTAL

Ett samarbetsavtal om regional yrkesinriktad vuxenutbildning har tecknats mellan vuxenutbildningarna i Uddevalla, Färgelanda, Orust, Tanum och Strömstads kommun. Detta innebär att du nu kan söka en utbildning inom samtliga yrkesutbildningar som anordnas inom respektive kommun.

Läs mer här!

 

ANSÖKAN

Ansökan ska göras i din hemkommun. Om ansökan gäller i en annan kommun kommer din hemkommun skicka ett yttrande till den skola dit din ansökan gäller.

Ansök här!

 

Vi erbjuder i Tanums kommun följande yrkesutbildningar.

 

YRKESUTBILDNINGAR

En yrkesutbildning är en utbildning som leder till ett yrke inom ett specifikt område. Här finns information om de yrkesutbildningar på gymnasial nivå som erbjuds i Tanums kommun.

Startar endast vid erforderligt antal elever.

 

Vård och Omsorgsutbildningen

Vård och omsorgsutbildningen riktar sig till Dig som vill arbeta med människan i centrum. Utbildningen leder till möjlighet att arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, äldreomsorg eller funktionshinder. Efter avslutad utbildning är du anställningsbar inom dessa områden. Vi erbjuder även möjlighet att välja till kurser för högskolebehörighet i din individuella studieplan. I utbildningen ingår arbetsplatsförlagd utbildning.

  • 3 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk grund.
  • 4-5 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i SFI D.

Vård och omsorgsutbildningen på Campus Futura kommer från och med perioden ht18 ingå i Vårdcollege.

Läs här om vilka fördelar detta ger dig som elev!

Schemalänkar:

Såhär kommer du åt ditt schema.

Om utbildningen till barnskötare/elevassistent

 

När du läser till barnskötare eller elevassistent på Campus Futura får du teoretiska kunskaper i bland annat barns utveckling, pedagogik, specialpedagogik och kommunikation. Vi kommer tillsammans att närma oss teorin genom praktiska exempel och erfarenheter från förskola, skola och fritidshem. Utbildningen fokuserar på att ge dig de bästa möjligheter att arbeta med barns utveckling på ett mångsidigt sätt.

Campus Futura ser till behov och efterfrågan hos förskolorna i Tanums kommun samt närliggande kommuner. Att kunna arbeta med tecken som stöd (TAKK) är kunskap som bland annat Tanum, Strömstad och Munkedals kommun söker, därför får du utbildning i grundläggande teckenspråk. Kommunerna har behov av kunskap i interkulturell kompetens, så din utbildning innefattar även etnicitet och kulturmöten för att du så optimalt som möjligt ska kunna möta barn och familjer från olika kulturer.

Utbildningen är tre terminer och du är i skolan en dag i veckan samt en kväll i veckan, detta för att passa dig som arbetar samtidigt. Sista terminen väljer du om du vill läsa inriktningen elevassistent (för att arbeta med barn i skolålder) eller barnskötare (för att arbeta med barn i förskoleålder).

 

Vi har skapat en utbildning som ger dig goda förutsättningar till att bland annat genomföra, dokumentera och utvärdera utmanande aktiviteter, stödja barns kunskapsutveckling samt vara en stor tillgång i ditt framtida arbetslag.

  • 3 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk grund.

Schemalänkar:

Såhär kommer du åt ditt schema.

 

LÄRLINGSUTBILDNINGAR

Inom vuxenutbildningen är det möjligt att som alternativ utbildningsväg gå en utbildning på en arbetsplats. Minst 70% av utbildningen är förlagd på arbetsplats med en utbildad handledare.

Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde

Startar endast vid erforderligt antal elever.

Restaurang- och livsmedelsutbildning

För dig som är intresserad av att arbeta på restaurang.

  • 2 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk grund.
  • 3 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i SFI D.

Bygg- och anläggningsutbildning

För dig som är intresserad av att arbeta med byggnads- eller träarbetare.

  • 2 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk grund.
  • 3 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i SFI D.

Fordonsutbildning

För dig som vill arbeta inom personbilsverkstad.

  • 2 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i Svenska/Svenska som andraspråk grund.
  • 3 terminer med behörighetskrav godkänt betyg i SFI D.

Schemalänkar:

Såhär kommer du åt ditt schema.

YRKESUTBILDNINGAR PÅ DISTANS via Hermods

Mer information om dessa hittar du på hermods.se eller maila sofia.hansson@tanum.se