Komvuxutbildningar

Information om SAMVERKANSAVTAL

Ett samarbetsavtal om regional yrkesinriktad vuxenutbildning har tecknats mellan vuxenutbildningarna i Uddevalla, Färgelanda, Orust, Tanum och Strömstads kommun. Detta innebär att du nu kan söka en utbildning inom samtliga yrkesutbildningar som anordnas inom respektive kommun.

Information om YRKESUTBILDNINGAR

En yrkesutbildning är en utbildning som leder till ett yrke inom ett specifikt område. I Yrkesutbildningarna på Campus Futura ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) med minst 15% av yrkerskursernas poäng, där eleven har en handledare utsedd på arbetsplatsen.

Information om LÄRLINGSUTBILDNINGAR

Inom vuxenutbildningen är det möjligt att som alternativ yrkesutbildning gå en utbildning på en arbetsplats. Minst 70% av utbildningen är förlagd på arbetsplats med en utbildad handledare. Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Läsårstider Vux

Ht -19: 190826-200110

Vt -20: 200113-200529

Läsåret 20/21: 200824-210528

 

Information om ANSÖKAN

Ansökan inför våren -20 utbildningsstarter skall göras i din hemkommun senast 191210. Om ansökan gäller utbildning i en annan kommun måste du själv kontrollera när deras sista ansökningsdag är. Vid ansökan till annan kommun skickar vi ett yttrande till den skola där din ansökan gäller.

Ansök här! E-blankett för ansökan till komvux

 

Följande utbildningar erbjuder Tanums kommun:

Utbildningarna startar endast vid erforderligt antal elever.

Yrkesutbildningar

Vård- och omsorgsutbildning (Vårdcollege) Tanum – Startar vt. 200113 (enbart 3 perioders).
• Förkunskapskrav: 3 perioders yrkesutbildning: betyg i Svenska Grund eller motsvarande kunskaper
5 perioders yrkesutbildning: betyg i SFI D eller motsvarande kunskaper – OBS! startar ej vt 2020.

Snickarutbildning Tanum – Samtliga nivåer sökbara inför vt. 200113.
• Förkunskapskrav: 2 perioders lärlingsutbildning: betyg i Svenska Grund eller motsvarande kunskaper
3 perioders yrkesutbildning: betyg i SFI kurs D eller motsvarande kunskaper
4 perioders yrkesutbildning: betyg i SFI kurs C eller motsvarande kunskaper

Barnskötar- och elevassistentutbildning Tanum – OBS! ingen start vt 2020.
• Förkunskapskrav: 3 perioders yrkesutbildning: betyg i Svenska Grund eller motsvarande kunskaper
5 perioders yrkesutbildning: betyg i SFI D eller motsvarande kunskaper

 

På gång via Uddevalla komvux:

inbjudan-on-tuourtransportutbildningar-2019-inom-fyrbodal

 

 

 

Vård och Omsorgscollege:


Vård och omsorgsutbildningen på Campus Futura kommer från och med perioden ht18 ingå i Vårdcollege.

Läs här om vilka fördelar detta ger dig som elev!

YRKESUTBILDNINGAR PÅ DISTANS via Hermods

Mer information om dessa hittar du på hermods.se eller maila syv.futura@tanum.se

 

Svenska som andraspråk grund – för dig som läst klart SFI D:

Svenska som andraspråk grund behöver du för att kunna söka in på vissa yrkesutbildningar på komvux eller för att kunna läsa svenska på gymnasienivå. Du kan också läsa dessa kurser för att bättre kunna integrera i det svenska samhället, kort sagt, Sva grund är bra och viktiga kunskaper för din framtid i Sverige och Tanum.

Man läser 4 delkurser om totalt 700p, del 1-4. Du kan framförallt läsa dessa på Campus Futura, något vi rekommenderar, då klassrumsmiljön och dess utbyte gynnar din utveckling väl. Om du inte har möjlighet att delta i undervisningen på skolan så kan du också söka kurserna på distans.

Du söker Sva grund via länken ovan precis som för övriga utbildningar och kurser.

Kursstarter för Sva grund under kommande läsår 19/20 är:

*Augusti – 26/8

*November – 4/11

*Januari 2020 – 13/1      –     Sista ansökningsdag för denna start är 19/12.

*Mars 2020 – 23/3

 

Enstaka kurser platsförlagda:

Matematik 1a och 2a
Engelska 5 och 6
Spanska – Nybörjare och Fördjupning
• Steg 1 – Kursstart måndag 26 aug kl 17:30
• Steg 3 – Kursstart onsdag 28 augusti kl 17:30
• Steg 2 och 4 påbörjas vecka 9, 2020 och avslutas med en intensivkurs i
Spanien i slutet av maj
• Undervisningen sker på kvällstid 17:30-20:00 mån (steg 1, 2) ons (steg 3, 4)
• För mer info kontakta Lars Östberg (lars.ostberg@tanum.se)

Enstaka kurser kan du läsa för att få ut ett komplett slut- eller gymnasiebetyg, komplettera befintliga betyg och därigenom få behörighet till yrkesvux, yrkeshögskola, grundläggande och särskild behörighet till högskola/universitet eller skaffa dig meritpoäng inför högskoleansökan.

För mer information om enstaka kurser på distans gå in på https://www.hermods.se/

Ansökan till enstaka kurser kan göras året om, finns inga specifika startdatum. Använd samma E-blankett som för övriga utbildningar.

E-blankett för ansökan till distanskurser