Komvuxutbildningar

NYHET!

Fr o m våren 2021 har vi utökat vårt samarbete med 4 grannkommuner, Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Strömstad, vi har nu en gemensam utbildningskatalog, för mer information gå in på Tanum.se/Vuxenutbildningen.

Klicka på länken för att se vårt och de övrigas utbildningsutbud.kurskatalog-smlst-varen-21  

Information om YRKESUTBILDNINGAR

En yrkesutbildning är en utbildning som leder till ett yrke inom ett specifikt område. I Yrkesutbildningarna på Campus Futura ingår arbetsplatsförlagt lärande (APL) med minst 15% av yrkerskursernas poäng, där eleven har en handledare utsedd på arbetsplatsen.

Tänk på att du kan få APL plats på annan plats än i din omedelbara närhet, kanske t o m i annan kommun, t ex Strömstad, detta är något som speglar arbetslivet i Norra Bohuslän. Du är själv ansvarig för att kunna ta dig till din APL plats.

Information om LÄRLINGSUTBILDNINGAR

Inom vuxenutbildningen är det möjligt att som alternativ yrkesutbildning gå en utbildning på en arbetsplats. Minst 70% av utbildningen är förlagd på arbetsplats med en utbildad handledare. Syftet med lärlingsutbildning för vuxna är att ge en grundläggande yrkesutbildning, ökad yrkeslivserfarenhet och en möjlighet att under en handledares ledning få kunskaper inom ett yrkesområde.

Läsårstider Vux

HT 200824-210108
VT 210111-210528

För helt nya kursstarter period 1 gäller start 210118 och då är periodslut 210604.

Följande utbildningar erbjuder Tanums kommun:

OBS! Utbildningarna startar endast vid erforderligt antal elever.

Våren -21 startar 2 yrkesutbildningar: Vård och omsorg 3 perioders och Träarbetare 2 perioder lärling. För mer information om dessa klicka på länkarna nedan.

Yrkesutbildningar

• Vård- och omsorgsutbildningen med tre yrkesutgångar inom VOC
3 perioder (1,5år) Betyg SVA grund eller motsvarande. tanum-vux-vard-och-omsorg_15-ar_utskriftsvanlig-version

• Vård- och omsorgsutbildningen med förstärkt svenska, tre yrkesutgångar inom VOC
5 perioder (2,5år) Betyg SFI D eller motsvarande.

• Barn- och elevassistent utbildning med två yrkesutgångar
3 perioder (1,5 år) Krav SVA grund eller motsvarande.

*Barn- och elevassistent utbildning med förstärkt svenska, 4 perioder, betyg SFI D.

• Träarbetare lärling  (Betyg i SVA grund eller motsvarande)
2 perioder (1 år) tanum-vux-traarbetare_1-ar_utskriftsvanlig

• Träarbetar utbildning med förstärkt svenska, 3 perioder, betyg SFI D.

*Träarbetar utbildning med förstärkt svenska, 4 perioder, betyg SFI C.

• Glastekniker lärling, betyg SVA grund eller motsvarande
2 perioder (1år)

Enstaka kurser plats- och distansförlagda (kolla med syv vad som gäller för din önskade kurs):

• Matematik 1a,b
• Matematik 2a,b
• Sva 1,2
• Engelska 5,6
• Grundläggande matematik
• Grundläggande engelska
• Grundläggande svenska/svenska som andraspråk
• Samhällskunskap 1a1, 1b
• Psykiatri 1
• Psykologi 1
• Spanska steg 1,2,3,4

Undervisningen i spanska sker på kvällstid:

Mån 17:30 – 19:00 Steg 4
Tis 16:00 – 19:00 Steg 2 och 3
Ons 17:30 – 20:30 Steg 1

För mer info kontakta Lars Östberg (lars.ostberg@tanum.se).

Enstaka kurser kan du läsa för att få ut ett komplett slut- eller gymnasiebetyg, komplettera befintliga betyg och därigenom få behörighet till yrkesvux, yrkeshögskola, grundläggande och särskild behörighet till högskola/universitet eller skaffa dig meritpoäng inför högskoleansökan.
För mer information om enstaka kurser på distans gå in på https://www.hermods.se/
Ansökan till enstaka kurser kan göras året om, finns inga specifika startdatum. Använd samma E-blankett som för övriga utbildningar.

 

Vård och Omsorgscollege:

Vård och omsorgsutbildningen på Campus Futura kommer från och med perioden ht18 ingå i Vårdcollege.

Läs här om vilka fördelar detta ger dig som elev!

YRKESUTBILDNINGAR PÅ DISTANS via Hermods

Mer information om dessa hittar du på hermods.se eller maila syv.futura@tanum.se

 

Svenska som andraspråk grund – för dig som läst klart SFI D:

Svenska som andraspråk grund behöver du för att kunna söka in på vissa yrkesutbildningar på komvux eller för att kunna läsa svenska på gymnasienivå. Du kan också läsa dessa kurser för att bättre kunna integrera i det svenska samhället, kort sagt, Sva grund är bra och viktiga kunskaper för din framtid i Sverige och Tanum.

Man läser 4 delkurser om totalt 700p, del 1-4. Du kan framförallt läsa dessa på Campus Futura, något vi rekommenderar, då klassrumsmiljön och dess utbyte gynnar din utveckling väl. Om du inte har möjlighet att delta i undervisningen på skolan så kan du också söka kurserna på distans.

Du söker Sva grund via länken ovan precis som för övriga utbildningar och kurser.

Kursstart för Sva grund för läsåret 20/21 är: 

2/11

11/1 -21

22/3 -21

Ansökningsdatum för läsåret 20/21 är:

23/10 inför start 201102

27/12 inför start 210111-12

12/3 inför start 210322-23

Schematider för ht -20 är:

Sva Grund del 1-2 Tisdag & Fredag Kl 09:00-14:00
Sva Grund del 3-4 Måndag & Torsdag Kl 09:00-14:00

Vi förbehåller oss rätten att ändra i schema beroende på utvecklingen av Covid-19 restriktioner.