Schema läsår 19/20

Schema Barn- och elevassistentprogrammet 3 perioders;

första perioden – Barnskötare period 1

andra perioden –

tredje perioden – Barnskötare period 3

Schema Barn- och elevassistent programmet 4 perioders;

första perioden – Barnskötare period 1 av 4

andra perioden –

tredje perioden –

fjärde perioden –

Schema Vård- och omsorgsprogrammet 3 perioders;

första perioden – Vård och omsorg period1

andra perioden – Vård och omsorg period 2

tredje perioden – Vård och omsorg period 3

Schema Vård- och omsorgsprogrammet 5 perioders;

första perioden – Vård och omsorg period 1 av 5

andra perioden –

tredje perioden – Vård och omsorg period 3 av 5

fjärde perioden –

femte perioden –

Schema Bygg- och anläggningsprogrammet 2 perioders;

 

Schema Bygg- och anläggningsprogrammet 3-4 perioders;

första perioden – Snickare inklusive SFI eller SVAgrund

 

Svenska som andraspråk grund;

SVA GRUND (Enstaka kurs)
Del 1 och 2
Måndag 9-12
Torsdag 9-12:15

Del 3 och 4
Onsdag 9-12
Torsdag 13-15:30

SVA GRUND inkl Vård och omsorgsprogrammet
Del 1 och 2
Onsdag 9-12
Torsdag 9-12:15

SVA GRUND inkl snickare och barn och fritidsprogrammet
Del 1 och 2
Måndag 9-12
Torsdag 9-12:15

Del 3 och 4
Onsdag 9-12
Torsdag 13-15:30