SFI

Svenska För Invandrare

Vad är SFI?

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket. Du startar i en slussgrupp och blir sedan placerad i en av de fyra kurserna A, B, C och D. Dina kunskaper avgör vilken nivå du börjar på.  Du kan börja på sfi under hela året och du följer en individuell studieplan som utgår från studievägar.

Vem får studera SFI?

  • Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Från och med andra kalender halvåret det år han eller hon fyller 16 år.
  • Har ett annat modersmål än svenska, dock inte om du kommer från Norge och Danmark.
  • Är folkbokförd i Tanums kommun eller kommer från ett EU-land.

Var studerar du sfi?

Campus Futura, Granvägen 1, Tanumshede

Hur lång tid studerar du?

Det beror på din studievana och på hur mycket tid du lägger ner på dina studier. Du studerar 15 timmar per vecka året runt eller 3 timmar kvällstid per vecka.

Tiden är begränsad.

Studieekonomi

  • Det finns inget studiestöd från CSN för sfi-studierna.
  • Du kan kombinera sfi-studierna med arbete eller praktik.
  • Du betalar ingenting för sfi-utbildningen.

Var anmäler jag mig?

Camilla Söderlund via e-post: camilla.soderlund@tanum.se.

Särskild prövning

Om du har kunskaperna genom egenstudier kan du göra en särskild prövning.

Välkommen till SFI!

Efter SFI?

Svenska som andraspråk grund:

SVA grund, för dig som läst klart SFI D:
Svenska som andraspråk grund behöver du för att kunna söka in på vissa yrkesutbildningar på komvux eller för att kunna läsa svenska på gymnasienivå. Du kan också läsa dessa kurser för att bättre kunna integrera i det svenska samhället, kort sagt, Sva grund kunskaper är bra och viktiga för din framtid i Sverige och Tanum. För mer information klicka på rubriken ”Komvuxutbildningar”.