SFI

Svenska För Invandrare

Vad är SFI?

Sfi är en grundläggande utbildning i det svenska språket.  Dina kunskaper avgör vilken nivå/kurs du börjar på. Det finns fyra kurser A, B, C och D. Du kan börja på sfi under hela året och du följer en individuell studieplan som utgår från studievägar.

Vem får studera SFI?

  • Du som saknar grundläggande kunskaper i svenska.
  • Från och med andra kalender halvåret det år han eller hon fyller 16 år.
  • Har ett annat modersmål än svenska, dock inte om du kommer från Norge och Danmark.
  • Är folkbokförd i Tanums kommun eller kommer från ett EU-land.

Var studerar du sfi?

Campus Futura, Granvägen 1, Tanumshede

Hur lång tid studerar du?

Det beror på din studievana och på hur mycket tid du lägger ner på dina studier. Du studerar 15 timmar per vecka året runt eller 3 timmar kvällstid per vecka.

Tiden är begränsad.

Studieekonomi

  • Det finns inget studiestöd från CSN för sfi-studierna.
  • Du kan kombinera sfi-studierna med arbete eller praktik.
  • Du betalar ingenting för sfi-utbildningen.

Var anmäler jag mig?

Camilla Söderlund via e-post: camilla.soderlund@tanum.se.

 

Höstens kursstart är 200803 – samling kl 9.00 i aulan/teatern.

OBS! SFI C och D fortsätter med fjärrundervisning.

Viktiga datum för SFI läsåret 20/21:

8-14 Oktober – SFI D NP prov
27 Oktober -Överlämning SFI D till SVA GR

23-25 November – SFI D NP prov
14 December – Överlämning SFI D till SVA GR

22-26 Februari – SFI D NP prov
16 Mars – Överlämning SFI D till SVA GR

Särskild prövning

Om du har kunskaperna genom egenstudier kan du göra en särskild prövning.

Välkommen till SFI!

Efter SFI?

Svenska som andraspråk grund:

SVA grund, för dig som läst klart SFI D:
Svenska som andraspråk grund behöver du för att kunna söka in på vissa yrkesutbildningar på komvux eller för att kunna läsa svenska på gymnasienivå. Du kan också läsa dessa kurser för att bättre kunna integrera i det svenska samhället, kort sagt, Sva grund kunskaper är bra och viktiga för din framtid i Sverige och Tanum. För mer information klicka på rubriken ”Komvuxutbildningar”.