SFI

Välkommen till SFI

Campus Futura erbjuder  SFI, Svenska för invandrare. Du är välkommen till utbildningen om du är över 18 år och har ett annat modersmål än svenska, dock inte om du kommer från Norge och Danmark. Du måste vara folkbokförd i Tanums kommun.

Undervisning i SFI sker 15 timmar per vecka. Det finns fem studienivåer: Alfabetisering, A, B, C och D. Dina kunskaper avgör vilken nivå du börjar på. Utbildningen tar olika lång tid för olika personer.

Undervisningen är gratis men alla deltagare måste ha ett lexikon. Du får inte studiestöd från CSN.

Om du studerar på SFI är det gratis att göra nationella prov. Det är läraren som avgör när du har uppnått kunskapsmålen och kan göra provet. Om du vill göra nationella prov men inte studerar på SFI betalar du en avgift för att göra provet.

Vill du veta mer? Eller vill du börja på SFI? Boka tid hos SFI-lärare Camilla Söderlund via e-post: camilla.soderlund@tanum.se.