Nationella prov för SFI

23 april

Förtest                             Nationellt prov

16 apr                                  23-24 apr

28 maj                                 4-5 jun