Nationella prov för SFI

26 februari

Förtest                             Nationellt prov

12 feb                                 26-27 feb

16 apr                                  23-24 apr

28 maj                                 4-5 jun